Det är vi som är 2021 ÅRS styrelse

Ordförande
 

Johnny Hansson
0709-25 57 60

UTSKICK, ANMÄLAN och hemsida

Gunilla Andersson
0702-66 96 67

Vice Ordförande
Ansv. Lokalbokning

Gunilla Johannesson
0739-01 61 60

Övrig ledamot
 

Fredrik Almryd
0708-55 20 24

Finanser
 

Frank Bjuvling
0709-54 55 40

ordf.
Brainstormgruppen

Mikael Hermansson
0723-13 30 93

Sekreterare
 

Eivor Thuresson
0733-64 69 29


 

Föreningens mailadress:  fusswhisky@gmail.com