Provning nr. 77

"Småfatens magi"

- om Mackmyras spännande resa

Provningen hölls på Falkbergets restaurang av Max Wallskog från Mackmyra.
loading...

Whiskysorter på
provningen

Här hittar ni whiskyn som var med på provningen.

Förlagrad Bourbon 45,7 %

Förlagrad Svensk Ek 42,5 %

Amarone Finich "Elegant" 45,3 %

Smögenlagrad
"Warehouse Edition" 47 %

Förlagrad Bourbon 45,7 %

Amarone Finich "Rök" 49 %